L’accés, navegació i utilització del lloc web www.emindsetlaw.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d’ús (d’ara endavant, les “Condicions d’Ús”), tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web. Si no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web.

1. Identificació

Titular: EMINDSET LAW FIRM, S.L. (d’ara endavant, “EMINDSET”)
Domicili social: Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany 67, 6è 1a (AD700) Andorra.
NRT: L711141C
Telèfon: +376.728.882
E-mail: contact@emindsetlaw.com

2. Objecte

Las presentes Condiciones d’Ús regulen l’accés, navegació i utilització del present Lloc web, sense perjudici que EMINDSET es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts del Lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

EMINDSET es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes Condicions d’Ús o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’accés al Lloc web.

A l’efecte de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària al moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat exposades en el Lloc web, sent suficient a aquests efectes que visiti el Lloc Web.

L’accés al Lloc web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Els serveis jurídics o fiscals que presta EMINDSET amb caràcter general tenen el preu que s’indiqui en la corresponent proposta de serveis professionals i en cap cas s’ofereixen o es presten a través del servei del Lloc Web.
La prestació del serveis del Lloc web tenen una duració limitada al moment en el que l’usuari es trobi connectat al Lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

EMINDSET és titular i compta amb les llicències corresponents sobre els dret d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent la pròpia plataforma, textos, logos, marques, fotografies, il·lustracions, dissenys, o qualsevol altra informació o contingut inclosa en el Lloc Web, així com els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de dits drets per part d’ EMINDSET. L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts del Lloc web dins d’un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat d’usar el present Lloc web d’acord amb les presents Condicions d’ús.

Les referències a marques, noms comercials registrats o altres signes distintius, ja siguin titularitat de EMINDSET o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d’ EMINDSET o dels seus legítims titulars. Excepte manifestació expressa en contrari per part d’EMINDSET o dels seus legítims titulars, en cap cas l’accés, navegació o utilització del Lloc web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els contingut del Lloc web, i en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, o per qualsevol altra finalitat, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit d’ EMINDSET o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin als titulars de drets dels continguts que l’usuari trobi en el Lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts en el Lloc web.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a EMINDSET a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a EMINDSET per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense restricció alguna de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a EMINDSET a través de l’adreça de correu electrònic contac@emindsetlaw.com, perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

D’igual manera, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc web propietat de EMINDSET vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualsevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a contact@emindsetlaw.com.

4. Prohibicions i Responsabilitat de l’Usuari

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

 • Utilitzar el Lloc web de forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer;
 • Utilitzar el Lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus o programes perjudicials;
 • Utilitzar el Lloc web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
 • Utilitzar el Lloc web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc web, a cap servidor de EMINDSET, ni als serveis oferts a través del Lloc web, per mitjà de pirateria o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 • Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als contingut oferts en el Lloc web;

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció per EMINDSET de les mesures legals oportunes.

En el cas que que trobi alguna informació o contingut en el Lloc web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en el Lloc web, preguem que ho posi en coneixement immediat de EMINDSET a través dels diferents mitjans disposats per a això.

5. Enllaços

EMINDSET no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada dels continguts enllaçats (links) que possibilitin, a través del Lloc web, l’accés a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, sempre que siguin aliens a la mateixa. Per tant, EMINDSET no controla ni es fa responsable de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol conseqüència que pogués derivar-se d’aquesta informació.

En aquest sentit, l’usuari reconeix i accepta que EMINDSET no serà responsable de la disponibilitats dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs web o recursos.

L’usuari reconeix i accepta que EMINDSET no serà responsable de les pèrdues o danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs web o recursos.

Si qualsevol usuari o tercer observés que tals enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, haurà de posar-ho en el nostre coneixement a través del correu electrònic: contact@emindsetlaw.com, de forma que EMINDSET pugui adoptar les mesures legals oportunes.

6. Enllaços al canal del prestador en altres plataformes i xarxes socials

EMINDSET posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc web que EMINDSET manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (per exemple LinkedIN, Twitter, Facebook, etc.) La inclusió d’aquests enllaços en el Lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap tipus de relació entre EMINDSET i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de EMINDSET dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas EMINDSET comparteix amb LinkedIN, Twitter, Facebook o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur al Lloc Web cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals d’ús, així com en la Política de Privacitat del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint EMINDSET en aquest procés.

L’usuari reconeix i accepta que EMINDSET no assumeix responsabilitat alguna pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

7. Responsabilitats i Garanties

En conseqüència, EMINDSET no garanteix ni es fa responsable, entre d’altres, de:

 • La continuïtat dels continguts del Lloc web;
 • L’absència d’errors en aquests continguts;
 • L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que ho subministra;
 • La invulnerabilitat del Lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web; Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que EMINDSET estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

No obstant això, EMINDSET declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com a legal i organitzatiu.

EMINDSET no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc web provinents de fonts alienes al mateix i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.

8. Suspensió del Lloc web

EMINDSET es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descarrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc web, amb o sense prèvia notificació, sense que intervingui la possibilitat de l’usuari d’exigir indemnització alguna per aquesta causa.

9. Confidencialitat i protecció de dades

De conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personal (en endavant “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del Lloc web seran tractats de conformitat amb el disposat en la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar el Lloc web.

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc web serà aplicable la legislació andorrana vigent al moment del litigi i les parts accepten sotmetre’s als Jutjats i Tribunals d’Andorra.

 

Última actualització: 7 de setembre de 2016-09-07
© EMINDSET LAW FIRM, S.L. Tots els drets reservats.