Emindset Law Firm compta amb un equip format per professionals altament especialitzats en l’assessorament mercantil i fiscal a entitats de crèdit, assegurances i institucions financeres, que desenvolupen el seu negoci tant a nivell nacional com a nivell internacional.

El sector de les institucions financeres es troba en un procés de canvi que aposta per la transparència internacional i la intervinculació entre les diferents institucions, i que es modernitza i actualitza cada dia per prestar serveis financers a les noves empreses i models de negoci.

A més, estan expandint-se ràpidament formes alternatives de finançament, que estan substituint algunes formes tradicionals de finançar-se per les empreses. Les institucions financeres estan realitzant enormes esforços per adaptar-se a aquesta nova realitat i ser copartíceps de l’auge d’aquestes noves formes de finançament.

Des de la Firma creiem en un sector financer sòlid i profundament global, que entengui les necessitats dels particulars i les empreses i que participi del creixement de noves formes de les noves empreses i formes de creació de riquesa.

“Creiem en el futur del sector i en les seves oportunitats d’expansió i consolidació internacional”