1. PRESENTACIÓ

Emindset Law Firm, S.L. és una empesa mercantil de nacionalitat andorrana domiciliada a Avinguda Carlemany 67, 6è-1a AD700 Escaldes-Engordany, amb NRT L711141C i inscrita en el Registre de Societat d’Andorra.

La firma d’advocats està formada per una altra societat a Espanya, Entrepreneurial Mindset Law, S.L. que conformen el Grup Emindset.

Emindset Law Firm, S.L. (En Endavant “Emindset Law”) és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el lloc web www.emindsetlaw.com (en endavant, el “Lloc Web”) de Emindet, l’accés i ús per els usuaris (en endavant, “Usuari” o “usuaris”) està sujero a les presents condicions d’ús (en endavant, “condicions d’ús”) i seran complementades amb qualssevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació , plataforma o mitjans necessaris per a l’ús del Lloc Web.

Li preguem que llegeixi les condicions d’ús atentament. El fet d’accedir a el lloc web i utilitzar els materials continguts en elles implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d’Ús. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquestes Condicions d’Ús, el Usuari ha d’abstenir d’utilitzar el Lloc Web.

 • OBJECTE

El lloc web conté material preparat per Emindset Law amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, Emindset Law es reserva el dret a modificar, ampliar, o reduir el material ofert a través del Lloc Web en qualsevol moment, posant-ho en coneixement dels Usuaris.

El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Emindset Law i l’Usuari de l’pàgines web. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament a l’corresponent assessorament professional. Així mateix, l’Usuari no ha de trametre a Emindset Law cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

En aquest sentit i sense perjudici del que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors, Emindset Law atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc Web i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions disponibles a les mateixes, que estaran subjectes a la resta de termes inclosos en les presents Condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes d’ús ia la normativa aplicable.

 • COMPROMISOS DELS USUARIS

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga a el compliment de les presents condicions d’ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums ia les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Emindset Law, la resta de usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

 1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per Emindset Law per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts a través del Lloc Web. Emindset Law es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés a la Web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a Emindset Law. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
 • No introduir, emmagatzemar, descarregar, modificar, descompilar, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc Web, els seus continguts o el seu disseny.
 • RESPONSABILITATS I GARANTIES

Emindset Law no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, per causes alienes a Emindset Law, que impedeixin o retardin la navegació pel lloc web.

No obstant això, Emindset Law declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el correcte funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Emindset Law es reserva el dret a interrompre l’accés a la Web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament o qualsevol altra causa.

Emindset Law no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi el contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre dret de tercers.

Emindset Law no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Emindset Law tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles facilita.

Emindset Law no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari del Lloc Web. En conseqüència, Emindset Law no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’Usuari o de tercers.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc Web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc. i qualsevol altre contingut que en la mateixa sembli) són propietat exclusiva de Emindset Law.

L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar els continguts per al seu exclusiu ús personal i privat, però Emindset Law no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers.

 • PROTECCIÓ DE DADES

Emindset Law protegirà les dades personals dels Usuaris i els utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Els Usuaris poden trobar més informació a l’respecte a la Política de Privadesa.

 • ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a el Lloc Web i no s’aplica a enllaços, pàgines web de tercers accessibles a través del mateix o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers.

En conseqüència, Emindset Law no assumeix cap tipus de responsabilitat que pugui derivar-se dels mateixos.

Emindset Law ofereix als l’Usuari aquests enllaços i informació i / o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, i és responsabilitat d’ell mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web. La seva inclusió en el Lloc Web no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Emindset Law.

 • MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Emindset Law es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al Lloc Web.

 • MODES DE COMUNICACIÓ

A l’efecte de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’Usuari i Emindset Law, aquests s’hauran d’adreçar a contact@emindsetlaw.com

 1. NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del Lloc Web o si en algunes de les diferents seccions o pàgines trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb contact@emindsetlaw.com

 1. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la Web implica l’acceptació per l’Usuari del que disposen les presents Condicions d’Ús. Si no està vostè d’acord amb aquestes condicions d’ús, si us plau, abstingui de visitar o utilitzar el Lloc Web. Qualsevol controvèrsia relativa als mateixos es regirà per la legislació andorrana, renunciant expressament les parts a l’fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjat el Principat d’Andorra.

© Emindset Law Firm, S.L. 2019. Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.