1.- INFORMACIÓ I ACCEPTACIÓ

Les presents disposicions regulen l’ús del servei de www.emindsetlaw.com (en endavant, el Lloc Web”), que EMINDSET LAW FIRM, S.L. (en endavant, “Emindset Law” o la “Firma”) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Emindset Law, amb domicili a Andorra la Vella, C/ Prat de la Creu 59-65, Ed. Prat de la Creu, Escala A, Planta 4, Despatx 1A (AD500) ANDORRA i N.R.T. L711141C, està inscrita al Registre de Societat d’Andorra amb el número 16035 i Registre de Comerç amb el número 927360-J. Telèfon: +376728882. Email: contact@emindsetlaw.com

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. Els serveis jurídics o fiscals que presta la Firma amb caràcter general tenen el preu que s’indiqui en la corresponent proposta de serveis professionals i en cap cas s’ofereixen o presten a través del servei del Lloc Web.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal on es regulen les condicions d’ús (en endavant, les “Condicions d’Ús”). La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves Condicions d’Ús poden patir modificacions.

Alguns serveis del Lloc Web accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients d’Emindset Law poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del serveis corresponent.

2.- CONTINGUT

El Lloc Web conté material preparat per Emindset Law amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, Emindset Law es reserva el dret a modificar, ampliar, o reduir el material ofert a través del Lloc Web en qualsevol moment, posant-ho en coneixement dels Usuaris.

El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Emindset Law i l’Usuari de l’pàgines web. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament a l’corresponent assessorament professional. Així mateix, l’Usuari no ha de trametre a Emindset Law cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

En aquest sentit i sense perjudici del que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors, Emindset Law atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc Web i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions disponibles a les mateixes, que estaran subjectes a la resta de termes inclosos en les presents Condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes d’ús ia la normativa aplicable.

3.- COMPROMISOS DELS USUARIS

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga a el compliment de les presents condicions d’ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums ia les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Emindset Law, la resta de usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per Emindset Law per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts a través del Lloc Web. Emindset Law es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés a la Web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a Emindset Law. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
  2. No introduir, emmagatzemar, descarregar, modificar, descompilar, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc Web, els seus continguts o el seu disseny.

4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

Emindset Law no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, per causes alienes a Emindset Law, que impedeixin o retardin la navegació pel lloc web.

No obstant això, Emindset Law declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el correcte funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Emindset Law es reserva el dret a interrompre l’accés a la Web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament o qualsevol altra causa.

Emindset Law no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi el contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre dret de tercers.

Emindset Law no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Emindset Law tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles facilita.

Emindset Law no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari del Lloc Web. En conseqüència, Emindset Law no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’Usuari o de tercers.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc Web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc. i qualsevol altre contingut que en la mateixa sembli) són propietat exclusiva de Emindset Law o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat  intel·lectual sobre els mateixos, llevat d’aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Lloc Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’Emindset Law o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar els continguts per al seu exclusiu ús personal i privat, però Emindset Law no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers.

6.- PROTECCIÓ DE DADES

Emindset Law protegirà les dades personals dels Usuaris i els utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals al Lloc Web diríeu a la Política de Privadesa.

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Sense perjudici del que disposa la Política de Privacitat, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a Emindset Law estan condicionades a la prèvia formalització del corresponent formulari de registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’ usuari garanteix l’ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Emindset Law perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’ Usuari. En tot cas, serà l’ usuari l’ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Emindset Law o a tercers per la informació que faciliti.

7.- ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a el Lloc Web i no s’aplica a enllaços, pàgines web de tercers accessibles a través del mateix o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers.

En conseqüència, Emindset Law no assumeix cap tipus de responsabilitat que pugui derivar-se dels mateixos.

Emindset Law ofereix als l’Usuari aquests enllaços i informació i / o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, i és responsabilitat d’ell mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web. La seva inclusió en el Lloc Web no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Emindset Law.

8.- MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Emindset Law es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al Lloc Web.

9.- MODES DE COMUNICACIÓ

A l’efecte de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’Usuari i Emindset Law, aquests s’hauran d’adreçar a contact@emindsetlaw.com

10.- NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del Lloc Web o si en algunes de les diferents seccions o pàgines trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb contact@emindsetlaw.com

11.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la Web implica l’acceptació per l’Usuari del que disposen les presents Condicions d’Ús. Si no està vostè d’acord amb aquestes condicions d’ús, si us plau, abstingui de visitar o utilitzar el Lloc Web. Qualsevol controvèrsia relativa als mateixos es regirà per la legislació andorrana, renunciant expressament les parts a l’fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjat el Principat d’Andorra.

© Emindset Law Firm, S.L. 2023. Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.