Mercantil & Societario

Assessorament en l’establiment de pactes (capitulacions) prematrimonials, elecció d’un règim econòmic matrimonial i previsió d’instruments per a les eventuals liquidacions patrimoni comú i règim econòmic matrimonial Així mateix, assessorament en la redacció i negociació de convenis reguladors i reclamació extrajudicial d’impagament de pensions.

Assessorament en la confecció de convenis d’unions estables de parella; i assessorament especialitzat en la revisió de contractes de tot tipus en aquesta matèria.

Les empreses familiars que s’han desenvolupat i consolidat en el temps són les que han sabut conjugar adequadament tres àmbits: propietat, família i gestió. Oferim una resposta transversal i conjunta a les múltiples qüestions i problemes jurídics i tributaris a què es poden enfrontar tant la pròpia empresa com la família empresària. Els nostres serveis inclouen:

  • Continuïtat i successió de l’empresa familiar: protocols familiars, disseny d’estructures de govern familiar, plans de successió, entre d’altres.
  • Dret tributari: anàlisi i implantació d’estructures societàries i patrimonials; assessorament tributari de transmissió de propietat de l’empresa familiar i de béns que componen el patrimoni familiar, entre d’altres.
  • Dret successori i matrimonial: planificació del règim econòmic aplicable al matrimoni o a les unions estables de parella, donacións d’empresa o patrimoni familiar, obertura de successions testades, contractuals i intestades, entre d’altres.
  • Govern corporatiu – diligència dels òrgans d’administració: assessorament en el funcionament de l’òrgan d’administració i en el règim legal de retribució dels administradors, elaboració de reglaments de funcionament de l’òrgan d’administració i organització i funcionament de la junta general, entre d’altres.
  • Dret societari i contractual mercantil: pactes de socis destinats a la protecció de l’empresa familiar i implantació jurídica de protocols familiars, acords de col·laboració, reestructuració empresarial i reorganitzacions societàries, processos d’adquisició o venda d’empreses familiars, entre d’altres.
  • Propietat industrial i intel·lectual: titularitat i vigència de les marques de l’empresa, protecció del knw-how de l’empresa i dels drets de propietat intel·lectual, entre d’altres.

Assessorament en la confecció d’un testament vital, d’un testament o codicil, o en cas de precisar mecanismes de complement de capacitat.

Assessorament integral dels clients i de les empreses en els processos de successió familiar, protocols familiars i vies successòries. Comptem amb un equip especialitzat en assessorament a persones físiques, inversors privats, negocis familiars i fundacions, oferint solucions individualitzades en aspectes civils i fiscals relacionats amb grans patrimonis, empreses i family offices, amb una aproximació global i proactiva que els permet anticipar-se en la presa de decisions per a la protecció òptima del seu patrimoni davant d’eventuals situacions personals i empresarials.

Parlem?


    He llegit i accepto la Política de Privadesa