Skip to content

FISCALITAT

FISCALITAT

a. Fiscalitat corporativa

Comptem amb un equip fiscal que s’encarrega d’analitzar les estructures societàries i assessorar tant a empreses ubicades a Andorra i Espanya, però també a l’estranger, gràcies a diferents col·laboradors experts en la matèria en multitud de jurisdiccions. L’assessorament comprèn tots els camps de el Dret tributari, planificació fiscal en fusions i adquisicions, estudi d’aspectes fiscals de les operacions mercantils.

b. Fiscalitat persones físiques

Assessorem als nostres clients en aspectes tan importants com la fiscalitat en matèria de successions, qüestions patrimonials, laborals, etc., tant a nivell nacional com internacional, gràcies als nostres professionals plurilingües. Confeccionem informes i opinions jurídiques relacionades amb les qüestions personals plantejades pels nostres clients relacionades amb la fiscalitat a nivell personal.

c. Fiscalitat internacional

Gràcies a l’equip de professionals especialistes en l’àmbit fiscal i tributari plurilingües i als nostres diferents col·laboradors en altres jurisdiccions, podem dur a terme l’anàlisi i la planificació fiscal a nivell internacional, així com l’assistència en operacions complexes subjectes a tributació al país d’origen o destinació.

d. Fiscalitat indirecta

Oferim assistència als nostres clients en matèria de fiscalitat indirecta, concretament en relació amb l’impost general indirecte (IGI, a Espanya IVA i a França VAT), així com en l’impost de transmissions patrimonials (ITP).També assistim als nostres clients en relació amb les taxes comunals concretes.

d.Dret comptable

El departament comptable de Emindset està vinculat al departament mercantil i fiscal. Oferim serveis d’assessorament recurrent i específic en matèria de normativa comptable andorrana, espanyola i europea. Els nostres experts s’encarreguen d’analitzar el tractament comptable aplicable a les operacions empresarials, presentar i declarar impostos, formular comptes anuals, convenis de doble imposició, IVA intracomunitari, etc.

e. Planificació fiscal

Ajudem als nostres clients amb una planificació fiscal òptima en funció de les seves necessitats.
Assessorem tant a persones físiques com jurídiques residents a Andorra, Espanya o a l’estranger, analitzant la situació personal i emetent un estudi fiscal per tal de maximitzar la seva optimització fiscal.

f. Residències

Assistim als nostres clients en la tramitació d’aquell tipus de residència administratives i fiscals més convenient a la seva situació personal i l’obtenció de la targeta de residència, mitjançant la realització de totes les qüestions administratives i jurídiques necessàries per poder establir-se a Andorra o Espanya.
De la mateixa manera, assessorem als nostres clients nouvinguts a Andorra i Espanya, d’aquelles obligacions formals que han de realitzar després de l’obtenció de la residència fiscal, com ara la baixa fiscal del país de procedència.