Comptem amb un equip fiscal que s’encarrega d’analitzar les estructures societàries i assessorar tant a empreses ubicades a Andorra i Espanya, però també a l’estranger, gràcies a diferents col·laboradors experts en la matèria en multitud de jurisdiccions. L’assessorament comprèn tots els camps del Dret tributari, planificació fiscal en fusions i adquisicions, estudi d’aspectes fiscals de les operacions mercantils.

Assessorem els nostres clients en aspectes tan importants com la fiscalitat en matèria de successions, qüestions patrimonials, laborals, etc., tant a nivell nacional com internacional, gràcies als nostres professionals plurilingües. Confeccionem informes i opinions jurídiques relacionades amb les qüestions personals plantejades pels nostres clients relacionades amb la fiscalitat a escala personal.

Gràcies a l’equip de professionals especialistes en l’àmbit fiscal i tributari plurilingües i als nostres diferents col·laboradors en altres jurisdiccions, podem dur a terme l’anàlisi i la planificació fiscal a nivell internacional, així com l’assistència en operacions complexes subjectes a tributació al país d’origen o destinació.

Oferim assistència als nostres clients en matèria de fiscalitat indirecta, concretament en relació amb l’impost general indirecte (IGI, a Espanya IVA i a França VAT), així com en l’impost de transmissions patrimonials (ITP).També assistim als nostres clients en relació amb les taxes comunals corresponen.

El departament comptable d’Emindset està vinculat al departament mercantil i fiscal. Oferim serveis d’assessorament recurrent i específic en matèria de normativa comptable andorrana, espanyola i europea. Els nostres experts s’encarreguen d’analitzar el tractament comptable aplicable a les operacions empresarials, presentar i declarar impostos, formular comptes anuals, convenis de doble imposició, IVA intracomunitari, etc.

Ajudem els nostres clients amb una planificació fiscal òptima en funció de les seves necessitats.
Assessorem tant a persones físiques com jurídiques residents a Andorra, Espanya o a l’estranger, analitzant la situació personal i emetent un estudi fiscal per tal de maximitzar la seva optimització fiscal.

Assistim als nostres clients en la tramitació d’aquell tipus de residència administratives i fiscals més convenient a la seva situació personal i l’obtenció de la targeta de residència, mitjançant la realització de totes les qüestions administratives i jurídiques necessàries per poder establir-se a Andorra o Espanya.
De la mateixa manera, assessorem als nostres clients nouvinguts a Andorra i Espanya, d’aquelles obligacions formals que han de realitzar després de l’obtenció de la residència fiscal, com ara la baixa fiscal del país de procedència.

Parlem?


    He llegit i accepto la Política de Privadesa