Skip to content

Laboral

Laboral

a. Contractació laboral

Els professionals de l’equip, presten un servei continuat a departaments de recursos humans d’empreses, nacionals i estrangeres de tots els sectors de l’economia andorrana i espanyola.
D’aquesta manera, ajudem a les diferents empreses en els procediments de contractació de personal nacional i / o estranger, duent a terme tots els tràmits administratius i legals per a la contractació de personal.
De la mateixa manera, també ens ocupem de les gestions a la Seguretat Social i de la redacció dels contractes laborals específics adaptats a les necessitats de cada client.

b. Polítiques retributives

Ajudem als nostres clients a dissenyar, analitzar i implantar polítiques retributives, plans d’incentius (Phantom Shares, Stock Options, lliurament d’accions a empleats, etc.)

c. Alta Direcció

Dissenyem, negociem i redactem contractes de personal d’alta direcció adaptats a les necessitats del client: pactes d’exclusivitat, no competència i confidencialitat.

d. Negociació de conflictes en matèria laboral

La nostra firma es caracteritza pels seus alts dots de negociació en conflictes en matèria laboral entre empresa i treballadors. Assessorem i intervenim en la resolució de disputes en matèria laboral, fins a aconseguir un acord extrajudicial. Els nostres professionals han bregat amb multitud de litigis laborals prèviament, en els quals la nostra resposta es basa en l’esgotament de la via extrajudicial per mitjà de la negociació i la mediació amb el treballador i posteriorment en la defensa judicial del nostre client davant els jutjats, en processos laborals com, per exemple, reclamacions de salari o reclamacions d’acomiadaments.