Mercantil & Societario

El nostre equip és especialista i gaudeix d’una àmplia experiència en el procediment complet de constitució de societats, tant per a persones físiques com jurídiques. Assessorem empresaris ubicats a Andorra i Espanya, així com a empreses estrangeres interessades en implantar-se al Principat o Europa. Els nostres advocats presten assessorament sobre qüestions de compliment normatiu, perquè la creació i posada en marxa del model de negoci del Client estigui totalment protegit. El nostre treball continua amb l’assessorament en la gestió empresarial, tasques de secretariat en l’Òrgan d’Administració i execució d’actes societàries relatives a les operacions quotidianes de l’empresa.

El Pacte de Socis (SL) o Acord d’accionistes (SA) s’ha convertit en un document imprescindible per a qualsevol empresa, on els seus socis poden regular la relació entre ells i la societat, i preveure les conseqüències jurídiques d’innombrables situacions futures (bloqueig social, transmissió de les accions, venda a un tercer, actes de competència, repartiment de dividends, etcètera). Assessorem socis i accionistes en la negociació i redacció d’aquest tipus d’acords relacionats amb majories qualificades, restriccions a la transmissió d’accions, opcions de compra i de venda, drets tag-along i drag-along, gestió empresarial, distribució de dividends, la composició i l’elecció dels òrgans de la societat i l’exercici dels drets de vot.

La nostra firma s’encarrega d’assessorar els accionistes, alta direcció, consells d’administració i comitès, en qüestions legals que permetin millorar les pràctiques de compliment i governança corporativa, preparant i redactant per a això el material corresponent (informes d’incentius i retribució, codis ètics , polítiques de compliance, etc.). Al seu torn, com a secretaris no consellers, els nostres advocats, s’encarreguen de convocar juntes, redactar actes i elevar a públic els acords socials de la Junta de Govern.

Assessorem els nostres clients en la negociació d’acords i contractes a nivell local i internacional. Per exemple, negociem, redactem i executem contractes mercantils relacionats amb compravendes, prestació de serveis, contractes de distribució i agència, contractes de concessió de llicències, acords de confidencialitat, contractes de joint venture, contractes de patrocini, de cessió de drets de propietat intel·lectual, etc.
D’altra banda, assessorem i assistim als nostres clients en els diferents conflictes o disputes que puguin sorgir en la seva activitat professional, en la recerca de solucions alternatives de resolució de conflictes. En aquest sentit la nostra firma, va publicar en 2018 un curs per a Empresaris en matèria de Negociació, amb l’objectiu d’ajudar als nostres clients a millorar les seves habilitats de negociació, a través dels nostres mètodes. Vam realitzar una consultoria jurídica preventiva que permet als nostres clients minimitzar la probabilitat de litigis futurs, a través de solucions efectives, eficients, ràpides i amistoses, sense anar a judici.

L’equip assessora en operacions complexes dirigides a l’adquisició, fusió o escissió d’empreses. D’aquesta manera, assistim i confeccionem els contractes d’adquisició de tota mena de societats privades (per compra, fusió, augment de capital, etc.); assessorem en estratègies de desinversió alternatives; gestionem les modificacions estructurals i trasllat internacional de domicilis socials, a la recerca de solucions per a les qüestions més complexes que es plantegen en l’estructuració i finançament de les operacions empresarials.

Assessorem empreses en les seves rondes de finançament, revisant des del punt de vista legal, la documentació pertinent per captar fons (Investors Deck, Business pla, Executive Summary, etc.). Al seu torn, acompanyem als nostres clients en les reunions amb inversors i societats de capital risc. Negociem i redactem documents per assegurar la inversió, com ara el term-sheet o carta d’intencions i l’acord de confidencialitat. Treballem conjuntament amb l’equip legal dels inversors, en el procediment de Due Diligence que finalitza, si tot va bé, amb l’acord d’inversió i en conseqüència, amb la materialització de la ronda de finançament.

Parlem?


    He llegit i accepto la Política de Privadesa