EMINDSET LAW FIRM, S.L., com a propietari de la página web, tracta de respectar la privacitat dels seus usuaris aplicant pràctiques dissenyades per protegir la privacitat dels usuaris del seu lloc web. Entenem que la informació és la base de les relacions humanes en l’espai virtual i que la recollida i l’ús responsable de la mateixa, és de vital importància perquè els usuaris que naveguin pel nostre Lloc Web se sentin còmodes i protegits.

1. Objecte

En utilitzar i navegar en www.emindsetlaw.com (“Lloc Web”) i/o en comunicar-se electrònicament amb nosaltres, es podran recollir i tractar dades personals de cada Usuari, el tractament dels quals es regeix per la present política de privadesa (“Política de Privadesa”). 

2. Responsable del tractament

Els responsables del tractament de les seves dades som:

 • Emindset Law Firm, S.L. (“Emindset Andorra”), societat andorrana que actua com a matriu d’Emindset Espanya i Emindset Management, amb domicili en C/ Prat de la Creu, 59-65, Ed. Prat de la Creu, Escala A, Planta 4, Despatx 1a, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), Número de Registre Tributari (N.R.T.) L-711141-C i Número de registre de Comerç 927360-J.

En altres paraules, Emindset Andorra, Emindset Espanya i Emindset Management (d’ara endavant, conjuntament, “Nosaltres”, “Emindset Group” o els “Corresponsables del Tractament”, som Corresponsables del tractament. Això vol dir que hem regulat i ens fem càrrec conjuntament de tractar i protegir les seves dades personals.

Pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant correu electrònic: dpd@emindsetlaw.com

3. Categoríes de dades recollides

El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris al Lloc Web són els següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal i telèfon.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, historial d’estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.
 • Dades d’ informació comercial.
 • Dades econòmiques, financer o bancàries.
 • Dades estadístiques i/o informàtiques.
 • Qualsevol altra informació que decideixi compartir amb nosaltres.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula eximint Emindset Group de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, Emindset Group, podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

4. Finalitat del tractament

Emindset Group, tractarà les dades dels Usuaris, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través del web, així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Remetre comunicacions electróiques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, llevat que s’ indiqui el contrari o l’ usuari s’ oposi o revoqui el seu consentiment.  Així com informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector deservicis contractats i de valor afegit per als usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Atendre les seves consultes i peticions.
 • En el cas que ens remeti el seu CV o s’inscrigui en les diferentsofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades per tal de valorar i gestionar la seva sol·licitud d’ocupació i en el seu cas, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, a fi d’oferir-li llocs que s’ajustin alteu perfil. Llevat que s’ indiqui el contrari, l’ aportació de les dades requerides és necessària, per la qual cosa la seva no aportació impedirà la continuïtat del procés de selecció.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com veureficar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.

5. Base de legitimació

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per a la qual les tractem, segons l’explicat en la taula:

FinalitatBase de Legitimació
1. Gestionar la contratació de serveis.El tractament de les seves dades és necessari per a l’ execució del contracte de prestació de serveis que ens vinculi amb vostè. La base sobre la qual tractem les seves dades és el seu propi consentiment.
2. Remetre comunicacions sobre serveis esdeveniments i notíciesi informació comercial i/o promocional.La base legítima per tractar les seves dades amb finalitats de màrqueting és el consentiment que ens presta, per exemple, quan accepta rebre informació personalitzada a través de diversos mitjans, quan autoritza l’enviament de notificacions, quan presta el seu consentiment mitjançant la configuració de cookies o de la privacitat.

Per oferir-li serveis personalitzats o mostrar-li informació personalitzada, considerem que tenim un interès legítim ja que entenem que el tractament d’aquests també resulta beneficiós per a vostè. perquè li permet millorar la seva experiència com a usuari i accedir a informació d’acord amb les seves preferències.
3. Atenció al Cliente  Considerem que tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes que ens plantegi a través dels diversos mitjans de contacte existents. Entenem que el tractament d’aquestes dades resulta també beneficiós per a vostè. en tant que ens permet poder atendre’l adequadament i resoldre les consultes plantejades.

Quan ens contacti, en particular, per a la gestió d’incidències relacionadesamb el servei contractat, el tractament és necessari per a l’execució del contracte de serveis.

Quan la seva consulta estigui relacionada amb l’ exercici dels drets sobre els quals l’ informem més avall, o amb reclamacions relacionades amb els nostresserrits, la qual cosa ens legitima per tractar les seves dades és el compliment d’ obligacions legals per la nostra part.
4. Gestionar CV de candidats potencialsLa legitimació per al tractament de les seves dades, en relació amb la remissió de CV i inscripcions en ofertes professionals que puguem publicar, es basa en el consentiment d’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció d personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

6. Conservació de les seves dades

Emindset Group conservarà les dades personals dels Usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantndrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts.

En el cas de les dades que ens faciliti en relació amb les ofertes de feina a que vulgui subscriure, seran conservades durant dos anys, des de la data de l’última actualització. Transcorregut aquest període sense que hagin estat actualitzats, les dades seran suprimits, llevat que ens indiqui el contrari.

7. Comunicació

Emindset Group informa a l’Usuari que les seves dades podran ser comunicades per les empreses del group amb la finalitat de poder atendre les seves sol·licituds, gestionar els serveis que contracta i informar-lo sobre serveis,esdeveniments i notícies amb la nostra activitat professional.

Addicionalment, l’ informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui amb Emindset Group, poden ser comunicats a:

 • Administracions públiques amb competencia en els sectors d’ activitat d’Emindset Group, quan així ho estableixi la normativa vigent.
 • Els bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
 • Altres professionals de l’ àmbit jurídic, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’ execució dels serveis contractats.

8. Drets dels Usuaris

L’informem que té dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat o obtenir confirmació sobre si en Emindset Group s’estan tractant dades personals que li concerneixen , dirigint-se per escrit a l’ adreça C/ Prat de la Creu, 59-65, Ed. Prat de la Creu, Escala A, Planta 4, Despatx 1a, AD500 Andorra la Vella o a l’ adreça de correu electrònic dpo@emindsetlaw.com, indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu DNI, NIE o passaport, que acrediti la seva identitat.

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades o autoritat de protecció de dades queresulti competent.

En cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, responent personalment davant Emindset Group de quants danys i perjudicis puguin derivar-se en cas de contravenció.

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc Web, a Emindset Group o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari. 

9. Mesures de seguretat

Emindset Group està compromesa amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels Usuaris, per la qual cosa, per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta Política de Privadesa, portarem a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, màgic, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’Usuari i els servidors d’Emindset Group.
 • Encriptació de la informació en els mateixos servidors d’Emindset Group.
 • Altres mitjanes que evitinl’accés a les dades de l’Usuari per part de tercers.

No obstant això, l’anterior, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per això, Emindset Group no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest Lloc Web; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques així com de danys que  puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·lícites fora del control d’Emindset Group.

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalmenta notifiquem els interessats si les seves dades personals s’han vist greument afectades en un termini màxim de 72h. A més, es notificarà als Usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat.

10. Canvis o modificació de dades

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat a el Lloc Web, a Emindset Group o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

© Emindset Law Firm, S.L. 2023. Darrera actualització: 7 de desembre de 2022.