Skip to content

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

A Espanya i Andorra, Emindset Law ha assessorat a empreses de múltiples sectors en tot el relatiu a la normativa de protecció de dades personals i privacitat, amb un enfocament especial en l’àmbit del comerç electrònic.

01.Adaptació web i app

Comptem amb experiència en temes de Privacy Policy (Política de Privacitat) d’acord amb les normes aplicables tant generals com sectorials, dades personals en xarxes socials, seguretat de la informació, legitimació de les dades i renovació del consentiment, responsabilitat i sancions en protecció de dades, entre d’altres temes.

02.Elaboració contractes especials

Confeccionem i negociem contractes amb especials implicacions en matèria de protecció de dades (outsourcing, prestació de serveis, campanyes publicitàries, call-centers, contractes d’agència, contractes de treball, contractes de transferència internacional de dades i normes corporatives vinculants, etc.).

03.Anàlisi legal de les dades de l’ empresa

Per poder confeccionar els Protocols obligatoris que estableix el RGPD, cal analitzar des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, la vida de les dades que recopila l’empresa (qui tracta les dades? Amb quina finalitat? De quina manera s’ obté el consentiment? quant de temps es conserven les dades? quins drets existeixen i com s’exerceixen? a qui se cedeixen les dades? es realitzen transferències internacionals de dades?).

04.Elaboració de Protocols post anàlisi de riscos

Analitzem i assessorem sobre els riscos que un determinat producte i / o servei pot comportar per al dret de protecció de dades personals dels afectats les dades quals es tracten (EIPD). I vàrem elaborar els Protocols obligatoris de l’RGPD com ara: Protocol de recollida del consentiment, Protocol d’actuació davant d’exercicis de drets dels afectats, Protocol d’actuació davant incidències, Protocol de retenció i esborrat de dades, Protocol de contractació de proveïdors, Protocol de videovigilància, etc.).

“Nuestro valor añadido es nuestro conocimiento transversal aplicable a cada caso”

Delegado de Protección de Datos

No todas las empresas están obligadas a nombrar un Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer, en inglés, más conocido por las siglas “DPO”). Pero para aquellas que sí lo están, en Emindset Law ofrecemos servicios de apoyo al DPO. Conoce todo sobre esta figura, impuesta por el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Legal Opinion

Uno de los servicios más demandados por nuestros clientes es la emisión de Opiniones legales y asesoramiento para el cumplimiento y observancia del conjunto de obligaciones previstas en la normativa. Esto permite a la empresa, analizar previamente todas las implicaciones en materia de protección de datos, de decisiones empresariales importantes y con carácter internacional.

Comité de Protección de Datos

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos introduce un cambio radical en materia de responsabilidad que se proyecta en todas las obligaciones a las que están sometidas instituciones y organizaciones. Se trata del Principio de Responsabilidad Proactiva o Accountability. El RGPD exige una mayor implicación por parte de los responsables y encargados con una actitud proactiva. En estos casos, ayudamos a las empresas en la formación y creación de un Comité de Protección de Datos.

“Las normas europeas de protección de datos serán la base y la inspiración para el éxito de las tecnologías digitales.

Desde Emindset Law aspiramos llegar a una protección de datos real de todos los consumidores. Para ello, trabajamos desde el diseño de los productos y servicios de nuestros clientes.”

Emindset Team.

NOS ENCANTARÍA SER TU EQUIPO LEGAL