PROTEGEIX A ANDORRA ELS TEUS INTERESSOS AMB CONTROL I PLANIFICACIÓ: Autotutela i Testament.

Et sonen l’autotutela, el testament vital i el testament? Si ets d’aquells als que els agrada tenir el control del que passa, aquest article t’interessa.

  1. Importància de Protegir els Interessos

Quasi bé tothom convindrà que tenir els seus interessos protegits i ben gestionats és un dels pals de paller de les ocupacions diàries i, fins i tot podem dir, dels temes que ens resulten essencials a la vida. Essencials perquè, un cop ben assegurats i generant rendiments, el que realment importa, la família, els amics, els compromisos socials, agafen la centralitat que els pertoca.

  1. Mecanismes de Continuïtat i Protecció

Què passa quan no podem gestionar-ho personalment? 

Existeixen diferents mecanismes per assegurar la continuïtat en la gestió dels recursos i en la protecció dels interessos de les persones quan bé perden la capacitat legal per a fer-ho o, simplement, moren.

  1. Autotutela: Decidint el Futur

Pot passar que hi siguem físicament i al mateix temps no ser capaços de poder-ho fer. La pèrdua de capacitat pot arribar per múltiples causes i a qualsevol edat. De forma sobrevinguda o de forma degenerativa. Si arriba aquesta situació i no hem pres cap mesura quan podíem, serà la llei i els estaments judicials, que decidiran per nosaltres. 

Ara bé, si volem decidir aquesta eventualitat, ho podem fer. Està en les nostres mans poder designar la persona que ens representarà, la que prendrà les decisions que hauríem pres nosaltres mateixos. En definitiva, definir qui esdevé la nostra mà dreta. A diferència dels testaments i de les disposicions per a quan haguem traspassat, aquesta eina, l’autotutela, cobreix l’àmbit temporal des que perdem capacitat, però cal seguir prenent decisions, fins que morim.

  1. Testament Vital: Preparació per Moments Crucials

Arribat el final de vida, entra en joc, en un primer moment, el testament vital. És un document, que a diferència del testament, conté disposicions d’aplicació en els moments més difícils. Per exemple, designar qui pren les decisions mèdiques en cas de discrepància entre familiars davant una operació a cor obert. O donar els òrgans. Per sort aquesta voluntat cada cop està més normalitzada, i cal seguir fent-ne difusió, ja que en saber-ho, més persones es constitueixen en donants. I finalment, Indicacions sobre el comiat.

Deixeu-me tan sols dues línies per citar a Atida, l’associació de trasplantats i donants d’òrgans d’Andorra que fan d’aquesta tasca de difusió i d’avenç en aquesta matèria, el seu objectiu i, d’alguna manera, el de tots.

  1. Testament: Garantint la Darrera Voluntat

Finalment, agafa protagonisme el testament. Passats uns dies de la defunció, i amb el certificat de defunció es pot determinar quina és la darrera voluntat de la persona que ens ha deixat. 

Fer testament és un acte de protecció cap als que més estimem, ja que permet dissenyar, com distribuir els béns i drets que tenim i que els rebi exactament qui volem i com volem. No cal dir que els ritmes de vida canviants i la multiplicitat de relacions personals, fan més que probable que es produeixin canvis de testament al llarg dels anys en funció del moment vital en què es troben.

També existeixen altres solucions per a petits canvis o retocs en les disposicions sense canviar el testament. Són els codicils i les memòries testamentàries.

I si actualment afirmo amb rotunditat que calen adaptacions del testament a mesura que canvien les nostres vides també recordo amb enyorança com en els meus inicis professionals s’evidenciava un model social i personal molt estable, perseverant i reticent al canvi. Encara s’acceptaven herències que derivaven d’estipulacions fetes en Capítols matrimonials. Us sonen? 

Era i són -encara es poden atorgar-tot i haver quedat en desús-, la fórmula perfecta per al manteniment del patrimoni familiar i de la casa com a unitat econòmica.

I no puc acabar sense fer una pinzellada d’aquesta fórmula històrica i que ens ha dut fins a l’actualitat

Els capítols matrimonials tenien diferents funcions, però bàsicament regulava els matrimonis i, a través d’ells, les herències familiars, que al seu torn, eren les unitats productives i les empreses de principis de segle XX.

Els signaven els esposos o futurs esposos, però també els pares -que vivien al temps de l’atorgament-, de cada un dels dos. En ells s’establien tant l’import que pagava un dels consorts a l’altre, com s’instituïa hereu al primer i finalment com els consorts s’obligaven, a nomenar hereu quan tinguessin descendència. Tot, en el mateix document. Per tant, actuaven de cimentador de vincle, en un grau molt i molt fort, ja que si moria algun dels atorgants, el document ja no es podia modificar. Sovint en ell s’establien garanties reals a favor de la família que donava la dot i s’establia també l’obligació de nomenar hereu, al fill del matrimoni en qüestió. En un primer temps, el “fill”, i a poc a poc, es va normalitzar la fórmula “fill o filla”, afortunadament.

En definitiva, en el moment de contreure matrimoni, automàticament es feia un nomenament d’hereu, per tant, la successió ja no seria “intestada” i, per tant, no calia recórrer a la llei o als usos i costums per determinar-ho.

Com us deia abans i fruit del canvi social i econòmic, poc a poc la fórmula molt nostra de regular les successions i els matrimonis a través dels capítols va anar caient en desús i cada cop més, les successions intestades van anar apareixent. 

A Andorra l’any 1989 es va aprovar la llei de la successió intestada i va estar en vigor fins que l’any 2014 es va aprovar la Llei de la successió per causa de mort que per fi passa a regular de manera integral, la successió al país. Tant testada com intestada, fent un pas endavant i homologant la regulació del Principat, a les de la resta de legislacions mundials. Això sí, feta per nosaltres i des del coneixement profund de les nostres arrels i de l’evolució veloç de la darrera meitat de segle.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.