La llei qualificada de protecció de dades d’Andorra, estableix una diferenciació quant a les categories de les dades personals que es poden obtenir d’una persona.

Si bé amb qualsevol dada personal d’una persona física s’ha de tenir especial cura i limitar el seu tractament a la finalitat concreta per la qual s’ha recavat, existeixen unes dades personals que estan categoritzades com a «categories especials de dades».

Dins d’aquestes categories especials de dades hi trobem les següents:

 • Dades d’origen ètnic o racial.
 • Dades relatives a les opinions polítiques.
 • Dades relatives a les conviccions religioses o filosòfiques.
 • Dades sobre l’afiliació sindical.
 • Dades genètiques.
 • Dades biomètriques.
 • Dades relatives a la salut.
 • Dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física.

El tractament d’aquestes dades, segons la llei de protecció de dades, està prohibit si no opera alguna de les excepcions previstes en la llei.

Què són les dades biomètriques?

Les dades biomètriques són les dades personals relatives a les característiques úniques de l’ésser humà, siguin físiques, fisiològiques o associades al comportament, que facilitin i garanteixin la identificació d’un individu (persona física), mitjançant sistemes o procediments tecnològics.

Per exemple, són dades biomètriques les empremtes dactilars o la veu. El cos d’una persona posseeix gran quantitat de dades exclusives i sensibles. Dades que poden codificar-se i emmagatzemar-se per a aplicar diversos processos d’identificació.

Aquestes dades biomètriques permeten identificar de manera unívoca una persona segons les seves característiques físiques fisiològiques. Per tant, és necessari obtenir el consentiment dels interessats, un consentiment explícit per fer servir per exemple l’empremta dactilar.

Les dades biomètriques en el RGPD i la Llei Qualificada de Protecció de Dades

Tant a la llei qualificada de protecció de dades dades, com al RGPD les dades biomètriques són considerades com a dades especials, per tant és necessari que operi una de les següents excepcions per tal de poder tractar les dades biomètriques:

 • La persona física ha d’haver donat el seu consentiment explícit.
 • El tractament de dades biomètriques és necessari per a complir obligacions i per a exercir els drets específics del responsable del tractament de dades o de la persona interessada, en l’àmbit laboral i de la seguretat i la protecció social.
 • El tractament l’efectua una fundació o una associació.
 • El tractament es refereix a dades personals que la persona interessada ha fet manifestament públiques.
 • El tractament és necessari per a formular, exercir o defensar reclamacions, o quan els tribunals actuen en exercici de la seva funció judicial.
 • El tractament és necessari per raons d’interès públic essencial.
 • El tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral, d’avaluació laboral de la persona interessada, de diagnòstic mèdic, de prestació d’assistència o de tractament de tipus sanitari o social.
 • Per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública.
 • Per a finalitats d’arxiu en interès públic.

Es poden fer servir dades biomètriques a la feina?

Podem fer servir les dades personals i concretament les dades biomètriques per controlar el compliment de la jornada laboral?

Sí, però les dades personals obtingudes d’una persona física, que siguin considerades dades biomètriques, s’hauran de sustentar amb el consentiment explícit de la persona física o bé quan sigui necessari per al compliment d’obligacions i exercici de drets específics en l’àmbit laboral.

Però com ja sabem, dins del marc d’una relació laboral, el consentiment de la persona interessada, no és una base legitimadora del tractament (ja que sempre queda condicionat a la relació amb l’empresa i no és lliure).

Per tant, s’haurà de justificar en tot cas que aquestes dades personals obtingudes a partir d’un compliment d’obligacions i exercici de drets específics dins de la relació laboral.

Quins requisits hem de complir per fer servir les dades biomètriques?

Hem de tenir en compte, en primer lloc, quina serà la base legitimadora per tal de no vulnerar la protecció de dades dades biomètriques, tals com la identificació única d’aquesta persona amb imatges facials o dades dactiloscòpiques com l’empremta dactilar o el reconeixement facial.

La base legitimadora pot donar-se per exemple en:

 • El consentiment explícit de la persona física que permetin o confirmin que als mateixos se’ls ha ofert alternatives per tal de no condicionar en negatiu l’atorgament del seu consentiment.
 • Que sigui necessari per al compliment d’obligacions i exercici de drets específics en l’àmbit laboral.

Haurem de tenir en compte prèviament si la mateixa finalitat que pretenem amb obtenció de dades com per exemple l’empremta dactilar, el seu tractament la finalitat i objectiu del mateix es pot assolir prou amb un altre mecanisme menys lesiu, o bé si l’opció d’optar per tècniques biomètriques són es basa merament en raons de comoditat de l’Empresa.

Cal fer una Avaluació d’Impacte (AI) abans de fer servir dades biomètriques a la feina?

Recordem que les característiques físiques fisiològiques o conductuals d’una persona física que permetin o confirmin la identificació única d’aquesta persona, han de tractar-se amb especial cura.

Per tant, en cas d’existir altres alternatives, si es recullen dades físiques fisiològiques o conductuals o bé aquelles que tenen la categorització de dades especials, s’entendrà que no es dona el criteri de necessitat i no es podrà procedir a recollir aquest tipus de dades de caràcter sensible.

D’aquesta manera, d’acord amb l’article 32 de la LQPD, cal considerar que l’ús dels sistemes i les noves tecnologies pel que fa a la identificació i que, per tant, confirmin la identificació única d’aquesta persona com fixar amb l’empremta dactilar a la feina pot generar un alt risc pels drets i les llibertats de les persones físiques. 

Així doncs, s’haurà de procedir en tot cas a la realització d’una avaluació d’impacte de la protecció de dades per part del responsable del tractament abans de fer la seva implementació.

Si tens qualsevol dubte relatiu a la protecció de dades personals o bé a l’exercici dels teus drets fonamentals així com si algunes dades són les dades que s’han de tractar amb especial cura, ja que són obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic, posa’t en contacte amb nosaltres.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.